24 Nisan 2011 Pazar

DEFINE-ENVELOPE SIGN SIGNS

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

DEFİNE İŞARETLERİ- ZARF İŞARETİ
kapalı zarf işaretinin çok farklı anlamları vardır bildiğim kadarıyla genelde yerleşim yerlerini gösteren basit hıristiyanlık işareti sembolü olarak kullanıldığı olmuştur.bugüne kadar net bir çözüme ulaşılmadığını biliyorum.üçgen olarak,sekiz rakamı olarak,haftanın altıncı günü  olarakta değerlenidirilir.bu şekle kapalı zarf şekline gospel anlamıda yüklenir bazıları tarafından.hıristiyanlıkta incili kutsal kitaplarını simgeler .kutsal sayılara görede tev'il yaparsak kapalı zarf figürü işareti her neyse beş noktanın birleşiminden oluşuyor.5 rakamı ise kutsallığı simgeler.kutsal sayıdır anlamındadır.

DEFINE-ENVELOPE SIGN SIGNS
There are many different meanings of the envelope as far as I sign off settlements usually sign showing the symbol of Christianity is used as a simple olmuştur.bugüne biliyorum.üçgen Achieved a solution as clear as the eight-figure, the sixth day of the week the gospel as a means to form a sealed envelope shape is installed değerlenidirilir.bu Some of the books of the holy gospel of tarafından.hıristiyanlıkta icons. tev'il If we make the holy numbers in the figure of a sealed envelope marked oluşuyor.5 whatever combination of five points in the sanctity of the figure is the number simgeler.kutsal means.