24 Nisan 2011 Pazar

SYMBOLS OF THE SUN

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn


SYMBOLS OF THE SUN
The sun and the eagle is a figure tombstone. Is an important symbol of the sun symbol, symbolizes the domination of Hittite beliefs. Servants area, date and installed so many old and different meanings that direct burial, or the treasure will be a big mistake to interpret. Even if the rocks had been shot in the main character as a symbol of sovereignty. Therefore, a high degree of knowledge and experience who want to work. Determination of land surface is described as always, to provide land dominance point of this trick works, the solution of the land if we judge how much we do not so healthy. Land domination too, there are some people that gathered on a mound by hitting a stone cube slowly pieces of pottery period is almost tarihlemesini. Tones that sound so familiar with that period and his ear had been doing the dating. Knowledge is power is everything, we have to use that power.

GÜNEŞ SEMBOLLERİ
 
Güneş ve  kartal figürlü bir  mezar   taşı.
Güneş sembolü önemli bir  semboldür, Hititlerde  inançlarını hakimiyeti sembolize  eder.
Kullarım alanı, kullanım tarihi ve  yüklenen  anlamlar  o kadar çok eski ve  farklı ki  direkt mezar, yada  defineye  yorumlamak   büyük bir  hata olur.
Ana  kayalara  bile  hakimiyet  sembolü olarak  damga  vurulmuştur. Bu nedenle  yüksek  derecede  bilgi ve  tecrübe  isteyen bir  iştir.
Her  zaman  anlattığımız  gibi arazi yüzeyi tespiti; arazi hakimiyeti sağlamak  bu  işlerin  püf  noktasıdır, araziye  ne  kadar  hakim  olursak  çözümünü de  o kadar  sağlıklı yaparız.
Arazi hakimiyetinden  çok, bazı insanlar  vardır  ki bir  höyük  üzerinden topladığı  küp  çanak  çömlek  parçalarını yavaş  yavaş  bir  taşa  vurarak dönemini neredeyse  tarihlemesini yapıyor. Kulağını o kadar  aşina etmiş ki ses  tonlarından  dönemi ve  tarihleme  yapıyor.
Bilgi her şeydir bir  güçtür, bu  gücü kullanmak  zorundayız.