24 Nisan 2011 Pazar

SIGN SETTLEMENT OF GUN AND RIFLE

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

TABANCA VE TÜFEK İŞARETİ ÇÖZÜMÜ

1-25 adım ön tarafından doğal yapıya aykırı nesneler aranmalıdır. Patlamamış tabanca: Osmanlı dönemi gömüsüdür. Yaklaşık ölçüyle namlu istikametinde 26 - 27 metredir. Patlamış tabanca ise 44 - 45 adım ölçüsüdür.


2-Namlu istikametinde araştırma yapılır. Patlamış tabanca resmi varsa gömü daha ileri mesafelerde, patlamamış tabanca resmi varsa ise gömü daha yakın mesafelerde olabilir.


3-Eğer tabancadan mermiler çıkmış halde resmedilmişse mermi adeti ve mermiler arası mesafe önemlidir. Son mermi çok önemli olmakla birlikte eşkiya işareti olma ve definenin birkaç parça halinde gömülmüş olma ihtmali vardır.


4-Tabanca üzerinde haç veya çaprı işareti varsa gömü 4 adım çevresinde cihaz ile tespit edilebilir.


tüfek:en uzun ölçüm tüfenktir. tüfenk patlatılmışsa 60-70 metreyi noktalar.
SIGN SETTLEMENT OF GUN AND RIFLE
Natural by-step structure, contrary to the objects in front of 1-25 should be sought. Unexploded gun: was found in the Ottoman period. Metrically in the direction of the barrel of about 26 to 27 meters. The torn the gun from 44 to 45-step measure. 2-barrel in the direction of research is done. If you have torn the official burial gun further distances, if any unexploded pistol picture may be in close proximity to the burial. 3-If the gun out of bullets and shells from a distance is important but resmedilmişse Find rounds. Although the sign being a bandit, and the last bullet is very important in a few pieces of the treasure being buried there ihtmali. 4-Gun on the cross, burial, or if any sign of Capri with 4 steps can be detected around the device. rifle: tüfenktir longest measurement. Tüfenk patlatılmışsa points 60-70 meters