24 Nisan 2011 Pazar

mark stone mortar

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn
MILL STONES are found under the ground under the sign of the stone mortar, and there are definitely good news, such as cubes down the mouth of the same şifrededirler again. Main benefit is 7-9 meters south west. STONES loom is under ground, if that is in the form of usage under mortar at the bottom, the mouth is part of the above, slightly raised from 7 to 9 meters south-west direction is called a flat floor area of ​​50 cm. Up to 2 meters high in the property searched there. Good news for the middle part of the benefit under the center of Old noktalanmışsa with chisel. Face down on the lower part of the stone mortar on top rim of the condition is certainly good news for goods and 7 to 9 meters uzaklıkda under the direction of the flat area in the southwest are the main benefit.

dibek taşı işareti

DEĞİRMEN TAŞLARI toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi vardır yine ağzı aşağı küpler gibi aynı şifrededirler. Ana parası güney batı yönünde 7-9 metre mesafededir.

DİBEK TAŞLARI toprak altında olup, şayet dibek kullanış şeklinde yani altı altta, ağız kısmı üstte çıkar ise; 7 ila 9 metre güneybatı istikametinde hafif kabarık alan aranır düz zeminden 50 cm. ila 2 metre kadar yüksek alan aranır malı ordadır. Alt kısmı orta merkezinde murc ile noktalanmışsa müjde parası altındadır.

Dibek taşı alt kısmı üste ağiz kısmı aşağı bakar vaziyette çıkar ise mutlaka altında müjde malı ve 7 ila 9 metre uzaklıkda güneybatı yönünde düz alanda ana parası vardır.