24 Nisan 2011 Pazar

SIGNS map

place here to learn-treasure place here to learn-treasure-defıne defıne defıne defıne sıgnal sıgns-solutıons-map-defıne path defıne-detector-cın-magıc-defıne search bars made-metals-charm-bury-bandit-defıne of documents-mound-tumulus-bandits- mystery of money-jewellery-defıne-archaeology-hıstory museums-ıslamıc-defıne natural stone-sculpture-news-mythology-antıque-archaeology-ancıent cıtıes-regıons-ancıent trade routes-horasan-ebced-sıgnal solutıons-defıne search-roman-byzantıne maps-green coıns only defıne to learn

HARİTADAKİ İŞARETLER

Haritalardaki işaretlerden binlerce anlam çıkacağını unutmayın. Burada önemli olan bütünlüktür. Bir işaretten yola çıkarak onun tamamlayanlarını bulun. Bunu diğer işaretlere de yaparak ortak bir noktaya geleceksiniz.

İşaretlerin tamamını anlayabilirsiniz. Önemli olan bir bütünün parçalarıymış gibi düşünülmelidir. Her işareti anlamak mümkün değildir. Olaya bir doğru üzerinde giden noktaların belli bir hedefe gitmesi gibi düşünmelisiniz. İşaretleri % 80 çözdüyseniz diğer noktaların önemi yoktur.

Harita üzerindeki işaretleri sitemizin işaretler bölümünde detaylı olarak bulabilirsiniz. Unutmayın veya yanılmayın genel olarak kullanılan işaretler bazen o harita için geçerli olmayabilir. O zaman mantıkla yaklaşın veya bir bilene danışın.

Bütün iz ve işaretleri teker teker hangi anlama geldiğini açıklamak mümkün değildir. Bunun için açıklamalar kısa, sade ve net olarak yapılacaktır.

Yanılmamanız gereken diğer bir nokta iz ve işaretlerin hangi kültüre veya döneme ait olduğunun bilinmesidir. Ermeni işaretleri ile Arap, Osmanlı, Yunan veya Kafkas işaretlerin anlamları tamamen farklıdır.

İşaretleri çözmeniz için ;

a. İlgili topluma ait kültür yapısı,

b. İlgili döneme veya zamana,

c. Hazineyi gömen kişilere,

d. İlgili dine ait verilerin tam olarak bilinmesi gerekir.

Dört maddelik kategoriden sonra işaretlerin anlamları çözülebilir veya yakın anlamları ortaya çıkabilir
 
 
SIGNS signs on maps of thousands of map would remember the meaning. Bütünlüktür is important here. Based on a cue to locate his tamamlayanlarını. Other signs also come to a point by making it public. You can tell all the flags. The important thing should be considered as a whole parçalarıymış. Each sign is impossible to understand. On the right to go to an event such as a destination, you should consider certain points. Marks 80% çözdüyseniz other points are not important. Marks on the map in detail in our site you will find signs. Please note that sometimes the signs are used, or deceived in general may not apply to that map. Then you know the logic of a closer or advice. All trail markers one by one and explain what it means is not possible. For this brief description, will be made as simple and clear. Another thing to Yanılmamanız inn signs and trail